Responsabilitat civil, assegurances i accidents de tràfic

El nostre despatx està especialitzat en la responsabilitat civil tant en l’àmbit privat com en el públic (responsabilitat patrimonial). La nostra activitat engloba l’assessorament i tramitació judicial així com la negociació extrajudicial d’indemnitzacions per danys i perjudicis soferts.