Dret administratiu i Urbanisme

Ens encarreguem de la defensa del ciutadà enfront de la nostra Administració davant de qualsevol problema que es pugui produir derivat de les relacions que permanentment tenim amb ella. Les prerrogatives que ostenten els diferents nivells de poder són àmplies i variades i enfront d’ells, l’administrat ha de saber quins són els seus drets per fer-los valer i evitar patir abusos.

Des del nostre despatx, tutelem els seus drets, moltes vegades desconeguts per qui els pot exercir com a titular, mitjançant una primera reunió per exposar l’assumpte de què es tracta i estudiar de manera exclusiva la millor solució possible.