Dret bancari i clàusules abusives

Amb la recent Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les entitats bancaries deuran retornar les quantitats cobrades de més satisfetes pels clients afectats per clàusula sòl des de la firma de la hipoteca.

Des de la nostra experiència, podem estudiar si la seva hipoteca està afectada, la quantitat que deurà la entitat bancaria retornar, així com la viabilitat de la reclamació de tot el pagat de més.

Assessorem igualment, sobre altres clàusules de la seva hipoteca que puguin resultar, segons la recent jurisprudència, abusives.

Àrees d’activitat

  • ABUSOS I DOLENTES PRÀCTIQUES BANCÀRIES

    Vici del consentiment amb efectes de nul•litat dels contractes.

  • ANÀLISI D’EXISTENCIA DE CLÀUSULES ABUSIVES EN PRÉSTECS HIPOTECARIS

    Despeses d’apertura, venciment anticipat, sòl, interès moratori, comissions.

  • DEFENSA EN EXECUCIÓ HIPOTECARIA
  • DACIÓ EN PAGAMENT
  • RENEGOCIACIÓ DE DEUTES
  • OPOSICIONS BANCÀRIES